Barion Pixel
bezárás

Kosár

Cart

Kosár Ft 0

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ételrendelés a honlapon keresztül

 

 1. Adatkezelő személye, elérhetőségei

Név:                            Baptista Szeretetszolgálat Adományozási és Szociális Segítő Központ

Székhely:                    4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. I/113/B.

Telefonszám:              +36 52 789 588

Levelezési cím:           4029 Debrecen, Eötvös u. 67.

E-mail cím:                 nagy.tunde@baptistasegely.hu

Honlap:                       http://www.baptistaszsk.hu/

 

VÁLLALKOZÁSUNK TÁRHELY SZOLGÁLTATÓJA:

Tárhelyszolgáltató neve: RackForest Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: H-1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. a. Tárhelyszolgáltató honlapja: https://rackforest.com

Tárhelyszolgáltató email címe: info@rackforest.hu

 

 1. Adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre, megőrzési ideje

2.1. A honlapon történő regisztráció a Felhasználó számára csupán lehetőség, az nem kötelező az ételrendelési szolgáltatás igénybevételéhez.

A személyes adatok kezelésének célja a regisztráció esetén a honlapon keresztül leadott rendelés menetének egyszerűsítése, a felhasználó, mint vásárló azonosítása és a jövőbeni szolgáltatás teljesítése. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A kezelt adatok köre:

Személyes adat Adatkezelés célja
Vezetéknév azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
Keresztnév azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
E-mail cím kapcsolattartás, rendelés visszaigazolása
Telefonszám kapcsolattartás
Szállítási cím szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
Felhasználó azonosító azonosítás, bejelentkezéshez szükséges
Jelszó azonosítás, bejelentkezéshez szükséges

 

Az adatokat az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk. Az érintett a hozzájárulását bármikor szabadon visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

2.2. Az ételrendeléshez kapcsolódóan kötelezően megadásra kerülő személyes adatok kezelésének célja a megrendelés teljesítése a vásárló számára. Az adatkezelés az érintettel történő szerződés megkötéséhez és annak teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A kezelt adatok köre:

Személyes adat Adatkezelés célja
Vezetéknév azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
Keresztnév azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
E-mail cím kapcsolattartás, rendelés visszaigazolása
Telefonszám kapcsolattartás
Szállítási cím szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
Megjegyzés tartalma szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, rendeléssel, kiszállítással kapcsolatos többletinformációk közlése
Rendelés adatai szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

 

Az adatokat a szolgáltatás teljesülését követő 30 napig őrizzük meg.

2.3. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a bizonylatok kiállításához szükséges személyes adatokat (név, számlázási cím) a szolgáltatás teljesülését követően is, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján fennálló jogi kötelezettségének (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) eleget téve 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

2.4. Adatkezelő az egyszerű elektronikus kapcsolattartás céljából kapcsolat-felvételi űrlapot biztosít az érdeklődők („Érintettek”) számára.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása az EU 679/2016 rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet, röviden: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

Az Érintett az egyes mezők (név, e-mail cím, telefonszám, üzenet szövege) kitöltésével fejezi ki hozzájárulását az adatkezeléshez. Az érintett a hozzájárulását bármikor szabadon visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A megadott e-mail címet és/vagy telefonszámot kizárólag az üzenet megválaszolása, a kapcsolat felvétele céljából kezeljük.

A megadott adatokat a megkeresés elintézésétől számított 1 hónapig vagy a hozzájárulás visszavonásáig őrzi meg az Adatkezelő.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozó igénybevétele

A honlap üzemeltetéséhez a Szociális Segítő Központ adatfeldolgozóként veszi igénybe a Say Hello Korlátolt Felelősségű Társaság (4026 Debrecen, Hunyadi János utca 7684/5., info@redflydesign.hu) szolgáltatásait.

A kiszállításhoz szükséges személyes adatok az Adatkezelő alkalmazásában álló ételfutárok számára kerülnek átadásra, harmadik személy számára azokat nem továbbítjuk, külsős futárszolgáltatást Adatkezelő nem vesz igénybe.

 1. Tájékoztatás az oldalon található cookiekról

A cookie-k (sütik) apró szöveges adatfájlok, melyek a weboldalakról kerülnek a Felhasználó számítógépére vagy mobil eszközére. Az Adatkezelő ilyen cookie fájlokat használ, melyek segítségével információkat gyűjt a webhely használatával kapcsolatban.

A használt cookie-k köre:

Név Jogalap Cél Érvényesség
Honlap látogatása Vállalkozásunk jogos érdeke a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok 1 év
Regisztráció a honlapon hozzájárulás a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása értesítés üzemszünetről, vállalkozásunk elérhetőségének módosulásáról, stb. a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevél szolgáltatás hozzájárulás kapcsolattartás, Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük hírlevélről történő leiratkozásig
Direkt marketing szolgáltatás hozzájárulás az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk. direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig
Ügyintézés, panasz jogi kötelezettség észrevételre,panaszra válaszadás 5 évig

 

[Megjegyzés: jogalapnál, ha kötelező a cookie használata, nincs választása az érintettnek, akkor jogos érdek, ha választható, azaz van lehetőség elutasítani, akkor hozzájárulást kell megjelölni]

Nem minden süti használata jár együtt személyes adatok kezelésével, amennyiben mégis, a nem kötelező sütik esetében az érintett hozzájárulása az adatkezelés jogalapja, az olyan cookiek esetében, amelyek viszont elengedhetetlenek a honlap megfelelő működéséhez az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. Adatkezelő jogos érdeke, hogy biztosítani tudja a felhasználók számára a honlap rendeltetésszerű megjelenítését és használatát, illetve, hogy a honlapon keresztül elérhető funkciók használata problémamentes legyen a szolgáltatás igénybevétele során. Szintén adatkezelő jogos érdeke, hogy visszajelzésekhez jusson a honlap eléréséről és használatáról.

A böngészők beállításai között lehet engedélyezni, korlátozni, esetlegesen tiltani a cookie-k használatát. A beállítások módosítása előtt, kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes honlapok – így a laktato.com is – csak a cookie-k használatával tudnak maximális felhasználói élményt biztosítani és a weboldal teljes funkcionalitása csak akkor érhető el, ha a cookie-k engedélyezve maradnak. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás menüjében tájékozódhat.

 1. Az érintettet a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban megillető jogok

Az Érintett kérelmét bármilyen módon (írásban, elektronikus úton vagy akár szóban) előterjesztheti az adatkezelő fentebbi elérhetőségein.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – amely szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható – tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott döntésről.

5.1 Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. adatok forrása;
 8. automatizált döntéshozatal ténye.

5.2 Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését.

5.3 Törléshez való jog

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5 Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése közérdekből (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

5.6 Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon (elektronikusan) történik.
 3. Jogorvoslat

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.